Det finns 457 kyrkor i Skåne som förknippas med Svenska kyrkans verksamhet. Detta inkluderar några som inte längre används som kyrkor. Min ambition är att besöka och fotografera samtliga. Men det kommer ta tid. Målsättningen är att ALLA SKA MED.

Nedlagda kyrkor

Aralövs kyrka är en ödekyrka sedan 1638

Caroli kyrka (Malmö) avsakraliserades 2010

Helgeandskyrkan (Malmö) avkristnades 2013

Maglarps nya kyrka avkristnades 2006 och revs 2007

Näsby kyrka (Kristianstad) blev 2011 Näsby Ceremonihall

Odarslövs kyrka stängdes på grund av rasrisk 1990 och avlystes 2002

Rosengårds kyrka (Malmö) avlystes 2000 och används nu som fritidsgård

S:t Ibbs nya kyrka (Ven) avkristnades 2003 och är sedan 2005 ett museum

S:t Petri klosterkyrka (Ystad) används som museum

S:ta Katarina kyrka (Malmö) har använts av en frikyrka men är numera tom

Stenbockskyrkan (Helsingborg) upphörde att vara kyrka 2008

Ättekullakyrkan (Helsingborg) tog ur bruk 2016 och används nu av Ättekullaskolan.

Örja kyrka avkristnades 2005 och såldes som privatbostad 2012