Det finns 457 kyrkor i Skåne som förknippas med Svenska kyrkans verksamhet. Detta inkluderar några som inte längre används som kyrkor. Min ambition är att besöka och fotografera samtliga. Men det kommer ta tid. Målsättningen är att ALLA SKA MED.

Kontakta mig

Samtliga foton är tagna av Joakim Andersen (C) 2004-2018. Kontakta mig om du har någon fråga, fundering eller vill framföra beröm (eller kritik).

Fotograferingen och publiceringen av Skånes kyrkor är ett ständigt pågående projekt. Det kommer ta tid att besöka och fotografera samtliga dessa kyrkor.