Det finns 457 kyrkor i Skåne som förknippas med Svenska kyrkans verksamhet. Detta inkluderar några som inte längre används som kyrkor. Min ambition är att besöka och fotografera samtliga. Men det kommer ta tid. Målsättningen är att ALLA SKA MED.

Trelleborg

Anderslövs kyrka
Bodarps kyrka
Bösarps kyrka
Dalköpinge kyrka
Fru Alstads kyrka
Fuglie kyrka
Gislövs kyrka
Grönby kyrka
Gylle kyrka
Gärdslövs kyrka
Hammarlövs kyrka
Hemmesdynge kyrka
Kyrkoköpinge kyrka
Källstorps kyrka
Lilla Beddinge kyrka
Lilla Isie kyrka
Lilla Slågarps kyrka
Maglarps gamla kyrka
Maglarps nya kyrka
S:t Nicolai kyrka (Trelleborg)
Simlinge kyrka
Skegrie kyrka
Stora Slågarps kyrka
Södra Åby kyrka
Tullstorps kyrka
Västra Alstads kyrka
Västra Tommarps kyrka
Västra Vemmerlövs kyrka
Äspö kyrka
Önnarps kyrka
Östra Klagstorps kyrka (Klagstorp)
Östra Torps kyrka (Smygehamn)